INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zerto Virtual Replication for vSphere & Hyper-V

1

Innowacyjna technologia replikacji Zerto w oparciu o hiperwizor dla VMware vSphere i Microsoft Hyper-V zapewnia kompleksowe, zaprojektowane dla środowiska wirtualnego rozwiązanie BC/DR klasy enterprise dla wszystkich wirtualizowanych aplikacji wymagających ochrony.

Zerto spełnia wszystkie wymogi dotyczące ochrony aplikacji klasy enterprise, uruchomionych w wirtualizowanych środowiskach, oferując replikację w oparciu o hipernadzorcę, ciągłą ochronę danych, organizację i automatyzację odzyskiwania awaryjnego, z możliwością tworzenia zapasu dla trzecich kopii danych, w celu zapewnienia zdolności odzyskiwania w ramach jednego, prostego w użyciu oprogramowania.

Zerto Virtual Replication to jedyne rozwiązanie na rynku oferujące ciągłą replikację danych środowiska VMware / Hyper-V na poziomie hypervisor'a, zawierające unikalne funkcjonalności, niedostępne w innych rozwiązaniach BC/DR, w tym m.in.:

 • replikację strumienia danych na warstwie hypervisora, bez obciążania środowiska produkcyjnego;
 • brak konieczności stosowania snapshotów VMware;
 • skuteczne oddzielenie procesu DR od sprzętu - źródłem, jak i celem replikacji może być dowolna macierz;
 • RPO na poziomie sekund, RTO na poziomie kliku minut;
 • CDP - możliwość przełączenia maszyn wirtualnych na dowolny moment w czasie w zakresie nawet do 5 dni wstecz (Point-in-Time Fail-over);
 • automatyczne testowanie procesu Fail-over do lokalizacji DR bez wpływu na systemy produkcyjne;
 • replikację dwukierunkową, pełną integrację z Virtual Center i vCloud Director.


Architektura Zerto Virtual Replication:

3
 
Komponenty architektury:

 • Zerto Virtual Manager - zarządza odzyskiwaniem awaryjnym, ciągłością działania i wykonywaniem kopii zapasowych na poziomie stanowisk. Podłącza się do VMware vCenter i/lub System Center Virtual Machine bądź usługi w przeglądarce.
 • Zerto Virtual Backup Appliance - zarządza pozastanowiskowym wykonywaniem kopii zapasowych. Działa jako usługa w ramach ZVM na stanowisku docelowym.
 • Zerto Virtual Replication Appliance - replikuje VM i VMDK/VHD; wymagane raz na hosta ESXi/Hyper-V.
 • Zerto Cloud Manager - zarządza odzyskiwaniem awaryjnym, ciągłością działania i wykonywaniem kopii zapasowych. Oferuje jeden widok dla całego środowiska w celach prostego sterowania.
 • Zerto Cloud Connector - zarządza ruchem w sieci i umożliwia korzystanie z infrastruktury wielu użytkownikom.
 • Zerto Self-Service Portal - zewnętrzny portal, który może być zintegrowany z już istniejącym przy minimalnym nakładzie pracy projektowej, oferując kompleksowe odzyskiwanie awaryjne na poziomie aplikacji.

 
Najważniejsze funkcje:

 • replikacja w oparciu o hipernadzorcę - BC/DR dla VMware vSphere i hipernadzorców Microsoft Hyper-V;
 • granularna ochrona na poziomie VM - granularna ochrona VM bez migawek i spowolnień;
 • niezależna od pamięci replikacja - replikacja od jednego, dowolnego, elementu do drugiego, bez lock-i;
 • ciągła ochrona danych - odzyskiwanie do dowolnego punktu w czasie, podobna do DVR ochron;
 • kompleksowa organizacja BC/DR - zautomatyzowane failover i failback oraz bezkonfliktowe, wyizolowane testowanie;
 • dynamiczne poziomy usług - realizacja RPO w kilka sekund i RTO w kilka minut;
 • ochrona aplikacji - odzyskiwanie aplikacji przez grupowanie spójne na wielu VM;
 • łatwa instalacja - instalacja w kilka minut, bez przestojów;
 • poza stanowiskowe kopie zapasowe - odzyskiwanie zawsze z użyciem trzeciej kopii replikowanych danyc;
 • kompletne BC/DR - jedno rozwiązanie dla pełnej ochrony BC/DR.

 
Najpopularniejsze topologie:

4
Z pośród rozwiązań konkurencyjnych, tylko Zerto Virtual Replication zapewnia takie funkcje replikacji w klasie enterprise, które z łatwością dopasowują się do elastycznych środowisk wirtualnych i oferują dodatkowe korzyści wynikające z niezależności od pamięci przechowywania i hipernadzorcy, a także oferują w pełni zintegrowaną organizację i automatyzację, gotową do zastosowania w chmurze oraz kompleksowe rozwiązanie BC/DR dla aplikacji zwirtualizowanych.

Więcej informacji dostepne tutaj.